Laddar
12.2
8.1
6.3
8.2
11.1
11.4
2
9.11
9.5
6.1
9.7
9.8
9.4
9.3
9.2
9.1
4
12.3
11.2
12.1
11.3
3
12.4
13
1
9.10
5.1
6.4
9.9
6.2
7
10.2
15
10.1
9.12
9.13
14
5.2
9.6

Familjen

Familjen bestod vanligtvis av man, hustru och barn. Även förfäder räknades in i familjen och tillägnades särskilda minnesmonument.
Få levde till riktigt hög ålder. Kvinnor blev i snitt 30 år, män något äldre. Infektionssjukdomar var en vanlig dödsorsak. Många kvinnor dog i barnsäng. Spädbarnsdödligheten var hög och farorna många. Amuletter ansågs skydda mot en del av dem.
Att ha barn var viktigt. De kunde ta hand om sina åldrande föräldrar och senare sköta deras gravkult. Deir el-Medinas kvinnor vände sig med böner om barn till gudinnan Hathor i hennes kapell vid Deir el-Bahri, inte långt från byn. Där har arkeologer funnit votivgåvor i form av tusentals enkla kvinnofiguriner.
Barnen fostrades in i olika sysslor. Söner ärvde yrken efter sina fäder, flickorna lärde sig hemmets sysslor. Men det fanns även tid för lek och sällskapsspel.


Monter5.13
bakåt
dölj info
göm nummer